lode

Nghị quyết

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 25 ngày 19/03/2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. 19/03/2020
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 ngày 20/05/2019 21/05/2019
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 20 VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ DƯƠNG KỂ TỪ NGÀY 02/05/2019 03/05/2019
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 26/04/2019
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 15 ngày 31/08/2018 31/08/2018
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 28/04/2018
Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 10 06/04/2018
Nghị Quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 09 19/03/2018
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 7 và Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 6 22/11/2017
Nghị Quyết Hội đồng quản trị lần thứ 6 và Biên bản Ban kiểm soát lần thứ 5 25/09/2017
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 05 và Biên bản họp Ban kiểm soát lần thứ 04 15/07/2017
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 02/12/2016 06/12/2016
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 28 26/10/2016
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/07/2016
Nghị quyết họp hội đồng quản trị lần thứ 29 16/02/2016
Nghị quyết cuộc họp lần thứ 21 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hacisco 04/06/2014
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 23/05/2014
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 19-5- 2014 19/05/2014
024 38 58 10 87
lodeHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi